تعرفه‌ها

قیمت‌گذاری ساده، بدون هزینه‌های پنهان
personal
{{allData.scriptions[0].title}}
  • {{allData.scriptions[0].description}}

{{addComma(allData.scriptions[0].price)}} تومان

personal
{{allData.scriptions[1].title}}
  • {{allData.scriptions[1].description}}

{{addComma(allData.scriptions[1].price)}} تومان

personal
{{allData.scriptions[2].title}}
  • {{allData.scriptions[2].description}}

{{addComma(allData.scriptions[2].price)}} تومان

قیمت‌گذاری ساده، بدون هزینه‌های پنهان

یکی از بسته‌ها به شکل خودکار و براساس تعداد سفارش‌های هر ماه به شکلی انتخاب می‌شود که هزینه کمتری در صورتحساب فروشگاه منظور گردد.

personal
{{allData.scriptions[0].title}}
  • {{allData.scriptions[0].description}}

{{addComma(allData.scriptions[0].price)}} تومان

personal
{{allData.scriptions[1].title}}
  • {{allData.scriptions[1].description}}

{{addComma(allData.scriptions[1].price)}} تومان

personal
{{allData.scriptions[2].title}}
  • {{allData.scriptions[2].description}}

{{addComma(allData.scriptions[2].price)}} تومان